جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
اوقات شرعی 
 
  معرفی جلفا
استان آذر بايجان شرقي

     استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ با 46930كيلومتر مربع‌ وسعت‌ در گوشه‌ شمال‌ غربي‌ ايران‌ قرار دارد.براساس‌ آخرين‌ تقسيمات‌ سياسي‌ و اداري‌ در سال‌ 1375 شهرستانهاي‌ استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ عبارت‌اند از: اهر، بستان‌ آباد، بناب‌، تبريز، سراب‌، شبستر، كليبر، مراغه‌، مرند، ميانه‌، هريس‌، هشترود و جلفا. شهر تاريخي‌ تبريز،مركز سياسي‌ - اداري‌ و تجاري‌ استان‌ مي‌باشد. اين‌ استان‌ با جمهوري‌هاي‌ آذربايجان‌، ارمنستان‌ و نخجوان‌ مرزمشترك‌ دارد.

 

 

شهر مرزي‌ جلفا از طريق‌ خط‌ آهن‌ نخجوان‌، ايروان‌ و تفليس‌ به‌ جمهوري‌ اكراين‌ و بنادر درياي‌ سياه‌وصل‌ مي‌شود. استان‌ آذربايجان‌ شرقي‌ از طريق‌ شبكه‌ راههاي‌ گسترده‌ زميني‌ و هوايي‌ با سراسر ايران‌ و بيشتركشورهاي‌ جهان‌ مرتبط‌ است‌.

شهرستان جلفا

  شهرستان جلفا به صورت نوار باريكي در مرز شمالي استان با جمهوري هاي آذربايجان و ارمنستان قرار دارد .

شهرستان كليبر حدودشرقي آن را مي پوشاند و حدود غربي آن قسمتي از مرز مشترك استانآذربايجان غربي است، شهرستانهاي مرند ، ارسباران و اهر در جنوب شهرستان قرار دارند و شهر جلفا مركزاين شهرستان در شمال تبريز قرار دارد .

ازنظر وسعت جلفا ازشهرستانهاي كوچك استان به شمار مي رود و با 1670 كيلومترمربع وسعت تنها 3.5 درصداز كل مساحت استان را در بر گرفته است.

موقعيت جغرافيايي،حدود و وسعت شهرستان جلفا

 شهرستان جلفا در شمال غربي استان آذربايجان شرقي، بين 45 درجه و 17 دقيقهتا 46 درجه و 31 دقيقه طول شرقي و بين 38 درجه و 39 دقيقه تا 39 درجه و 2دقيقه عرض شمالي بصورت نوار باريكي در مرز شمالي استان واقع شده و از شمال به رودخانه ارس و جمهوريهاي نخجوان وارمنستان و آذربایجان منتهی می شود .وسعت این شهرستان 31/1670 كيلومتر مربع میباشدکه شهرستان كليبر حدود شرقي و شهرستانهاي مرند و اهر نيز همسايگان جنوبي این شهرستان محسوب مي‌شوند.


   بطورمتوسط عرض اين شهرستان 17 كيلومتر، و طول آن 100 كيلومتر است. شهرجلفامركز اين شهرستان در 135كيلومتري شمال غرب تبريز و 65 كيلومتري شمال شهرمرند قرار دارد. از نظر وسعت جلفااز شهرستانهاي كوچك استان به شمار مي‌رودو با 31/1670 كيلومتر مربع وسعت تنها 4/3از كل مساحت استان را در پوشش خود داشته كه از ايـن نظر در رده دوازدهم قرار دارد..

بخش مركزي شهرستان جلفا، دهستانهاي شجاع و ارسي را در بر مي‌گيرد. شهر جلفا درمحدودة جغرافيائي دهستان شجاع و شهر هاديشهر در محدودة جغرافيائي دهستان ارسي واقع شده‌اند . ازنظر تقسيمات سياسي شهرستان جلفا داراي دو بخش بانامهاي بخش مركزي و بخش سيه رود و5 دهستان با نامهاي ديزمار غربي، نوجه مهر، ارسي، داران، شجاع مي باشد. براساس آمار سال 1383 تعداد آباديهاي داراي سكنه شهرستان جلفا 73219 آبادي مي باشد.

زیرساخت های اقتصادی وصنعتی

  شبکه های حمل و نقل:  

شبکه ریلی: خط آهن جلفا - تبریز اولین (100 سال قبل) و تنها خط آهن برقی ایران میباشد که منطقه آزادارس را از شمال به آسیای میانه ،قفقاز ،روسیه ،دریای سیاه ترکیه واروپا ،از جنوببه خلیج فارس و دریای عمان و از شرق به کشورهای cis متصل می نماید.


برنامه حرکت قطار تهران – جلفا: روزهاي چهارشنبه و جمعه ساعت حركت:  17:30

برنامه حرکت قطار جلفا – تهران: روزهاي پنجشنبه و شنبه ساعت حركت:  15:30

برنامه حرکت قطار جلفا – تبريز: روزهاي پنجشنبه و شنبه ساعت حركت:  15:30 مابقي روزها 16:30

برنامه حرکت قطار جلفا – تهران: روزهاي پنجشنبه و شنبه ساعت حركت:  15:30

برنامه حرکت قطار تهران– تبريز: همه روزه ساعت حركت: 17:20 و 18:15

   شبکه جاده ای : محورتبریزجلفا ارتباط مبادی ورود و خروج شهرستان را ازطریق جلفا ، نوردوز وخداآفرین با جمهوری خود مختار نخجوان و کشورهای ارمنستان و آذربایجان برقرار می نماید.محور مرزی از بازرگان تا بیله سوار ارتباط اروپا را باکشورهای cis برقرار میکند.

پايانه مرزي: پایانه های مرزی باتوجه به موقعیت جغرافیایشان در مماس دو سیاست متباین ازاهمیت حساس سیاسی و ژئوپلتیکی برخوردار بوده و به عنوان دروازه های کشورمان با همسایگان محسوب می شوند. بنابراین ایجاد مستحدثات مربوطه با معماریزیبا و عملکرد مطلوب در پایانه های مرزی در عین ارتقاء عظمت فرهنگی واقتصادی .... نماینگر عظمت و ثقل سیاست کشورمان در سطوح بین المللی نیز میباشد. بر این اساس بایستی به منظور تدارک سیستم ارتباطی قوی ومستحکم وایجاد ایران به عنوان یک حوزه کشش توریستی و اقتصادی در جنوب غرب آسیاوحتی دنیا برنامه های جامعی صورت پذیرد تا کلیه توریستها و مترددین درکمترین زمان ا ز فضاهایی که به عنوان نمود های معماری ایران مطرح هستند به کشور تردد نمایند. ازاواسط دهه هفتاد دولتمردان و سیاست گذاران محترم کشورمان جهت شکوفائی و توسعه ا قتصادی .... برنامه های کلان و خرد را درتمام ابعاد فعالیتی انسانها در سطوح ملی و فراملی تهیه و اجراء نموده اند.

  منطقه آزاد ارس باتوجه به موقعیت جغرافیایی و همسایگی با کشورهای ارمنستان  و خودمختاری نخجوان محل پذیرش و احداث دو پایانه مرزی در مبادی جلفا ونوردوز می باشد.

پایانه مرزی جلفا درشمال غرب کشورمان و ارتباط با جمهوری خودمختاری نخجوان(موقعیت خاص) و قرارگیری درحدود منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس با موقعیت نسبی آن در حوزه های منطقه ای قفقازو ماورا قفقاز و فعالیت شبانه روزی قسمت مسافری از اهمیت ممتازی برخوردار می باشد.تقاضای زیاد مسافرت ازنخجوان به ایران و بالعکس و سطح مبادلات و ترانزیت خارجی فیمابین،ملزومات ا رائه خدمات سریع را بنا به ملاحظات اقتصادی و سیاسی مطرح ساخته وسازمانهای ذیمدخل را ملزم نموده تا در جهت ارائه خدمات بهینه و مطلوب ازابعاد سخت افزاری(تجهیزات و تاسیسات و لوازم اداری و ... ) و نرم افزاری(قوانین و مقررات مربوطه وآموزش پرسنل و ...) برنامه ها و هماهنگی هایی رادر حدود فعالیت های بخشی و فرابخشی د ر قالب ملی و محلی بعمل آورند.

پایانه مرزی جلفا باتوجه به ساختار فضایی شهر که در باریکه ای کوتاه و فیمابین رودخانه ارس و حوزه راه آهن واقع شده است اجباراً درکرانه جنوبی رودخانه ارس و چسبیده به کاربریهای تجاری و  خدماتی شهر، در سر پل، پل چوبی با تمام محدودیت ها و مشکلات طرح جامع پایانه مرزی جلفا با عرصه حدود 7 هکتار واعیانی حدود 6000 متر مربع مشتمل بر ساختمان های مسافری، تجاری، انبارکالا، موتور خانه و پست های نگهبانی با سبک معماری زیبا وفضاهای مورد نیازادارات ذیمدخل طراحی و در حال احداث و تکمیل می باشد.

 شبکه هوایی:  استفاده از فرودگاه تبریز و فرودگاه نخجوان

 انرژی: در حال حاضرتمامی حاملهای انرژی (نفت ،گاز، برق) در منطقه به اندازه کافی وجود دارد

  مخابرات: منطقه بطورکامل تحت پوشش شبکه مخابراتی کشور قرار دارد

طرحهای زیر ساختی دردست مطالعه و اجرا: احداث فرودگاه، توسعه بزرگراه تبریز-مرند-جلفا، ایجاد شهرک های صنعتی و شبکه ریلی جلفا - اصلاندوز

موقعيت منطقه آزاد ارس

    منطقه آزاد ارس در شمال غرب استان آذربايجانشرقي در ضلع غربي شهرستان جلفادر كرانه جنوبي رودخانه ارس واقع شده است . منطقه آزاد ارس با برخورداري از مرز مشترك با كشورهاي آذربايجان، ارمنستان و جمهوري خودمختار نخجوان و وجود خطوط ارتباطي با اروپا ومنطقه قفقاز، ‌تركيه و حوزه مديترانه و قرارگيري در كريدورهاي بين المللي حمل ونقل، پيشينه تاريخي اقتصادي قابل توجه، اقليم مناسب، منابع غني آب، مراتع و ذخيره‌گاه‌هاي جنگلي، قابليت‌هاي توسعه گردشگري در زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و طبيعي و ورزشيبين¬المللي و پتانسيل بالاي رشد و توسعه صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و علمي وآموزشي به طور بالقوه نقش حائز اهميتي را در ارتباط با چشم انداز بيست ساله به خود اختصاص داده است.


منطقه آزاد ارس با توجه به نزديكي با شهر تبريز و ارتباط تنگاتنگ اداري و اقتصادي با آنو امكان تعاملات علمي و آموزشي با كشورهاي همسايه و وجود نيروي انساني متخصص وكارآمد در زمينه هاي مختلف ميتواند در جهت برخورداري از دانش پيشرفته و ‌توانا درتوليد علم و فن آوري مورد تاكيد سند چشم انداز نقش حساسي را ايفا نمايد.

استراتژي هاي سازمان منطقه آزاد ارس

1. استراتژی كشاورزي:

توسعه فعالیت های کشاورزی در زمینه های آبزی پروری، صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی، تولید میوه های نیم گرم سیری  و هسته دار و کشت آبی، به ويژه در زمین هایی که قانوناً فقط مناسب فعالیت های کشاورزی هستند، با استفاده از منابع آبي مطمئن و فراوان منطقه و فرصت دسترسي به بازارهاي مناسب.

2. استراتژی ترانزيت و صادرات مجدد:

توسعه فعالیت های ترانزیت و تبدیل منطقه به مگاپورت صادرات و واردات و صادرات مجدد با توجه به را ه های ارتباطی و مواصلاتی مناسب در پسکرانه و موقعیت ژئواکونومیکی ممتاز و وجود گمرک جلفا به عنوان سطح یک مبادی ورودی و خروجی در مقیاس ملی.

3. استراتژی آموزش عالي:

توسعه آموزش عالي در منطقه با توجه به امكان جذب تعداد زيادي از دانشجويان ايراني در خارج از كشور و برخورداري از امكانات قطب هاي دانشگاهي مركز استان و شهرستان هاي همجوار.

4. استراتژی صنعتي و معدني:

توسعه فعاليت هاي معدني و صنايع مرتبط با انرژي و ساير صنايع داراي مزيت و ايجاد خوشه هاي صنعتي در منطقه با اتكا به نزديكي و همجواري با تبريز، به عنوان يكي از قطب هاي اصلي صنعتي كشور و استفاده از مزيت دسترسي به انرژي فراوان و بهره مندي از امكانات نيروي انساني و بازارهاي مناسب و همچنين توسعه صنعت ساختمان با عنايت به نيازهاي روزافزون منطقه به ايجاد تمهيدات زيرساختي، به ويژه با توجه به جايگاه جلفا در طرح هاي فرادست ملي، منطقه اي و استاني.

5. استراتژی خدماتي:

توسعه مراكز درماني فوق تخصصي به منظور پاسخگويي به تقاضاي فراملي و توسعه امكانات خدماتي با توجه به نقش پذيري كاربري هاي متنوع و فراهم بودن شكل گيري پايگاه هاي خدماتي در منطقه آزاد.

6. استراتژی ICT :

استقرار و گسترش ICT در منطقه با توجه به برتری نسبی منطقه آزاد ارس در دسترسی به زیرساخت های ارتباطات مخابراتی ملی و قرارگیری منطقه بر سر راه شبکه فیبرنوری شرقی- غربی، از چین تا اروپا.

7. استراتژی تامين مالي:

تامین مالی منطقه با استقرار و حمایت از نهادهای مالی و پولی داخلی و خارجی و جذب سرمایه های ریالی و ارزی به ويژه سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور به پشتوانه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و امتيازات قانوني مناطق آزاد براي سرمايه گذاري در منطقه.

8. استراتژی زيست محيطي:

رفع محدوديت هاي قانوني زيست محيطي منطقه آزاد ارس از طريق اصلاح قوانين و مقررات و يا توسل به ابتكارات خلاقانه براي فعاليت در مناطق تحت شمول مقررات خاص زيست محيطي.

9. استراتژی سرمايه گذاري:

افزایش رقابت پذیری منطقه در مقابل مناطق آزاد رقیب برای جذب سرمایه، با توجه به پتانسيل بالاي منطقه در اين زمينه، به ويژه از طريق سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور، با هماهنگی دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و بهبود تسهیلات قانونی خاص مناطق آزاد و پوشش ریسک های سرمایه-گذاری با استقرار نهادهای مالی و ضمانتی مربوط.

10. استراتژی گردشگري:

توسعه گردشگری به ویژه در زمینه های مذهبي با تکیه بر وجود کلیسای سنت استپانوس در منطقه و امکان ایجاد دسترسی آسان از آنجا به کلیسای قره کلیسا و «اكوتوريسم» با توجه به طبیعت بکر شهرستان جلفا و استفاده از رودخانه ارس و «گردشگري تاريخي» با عنايت به قلعه هاي تاريخي منطقه به ويژه قلعه بابك در نزديكي منطقه و «گردشگري تجاري» با وجود بازارچه های مرزی و «درماني» با وجود پتانسيل هاي منطقه در اين زمينه و مزيت هاي آب درماني.

جاذبه هاي گردشگري شهرستان جلفا

 گردشگري از موارد قابل توجه در كشورهاي جهان مي باشد، وجودآثار و ابنيه هاي تاريخي و همچنين جاذبه هاي طبيعي شهرستان جلفا اين منطقه را به يكي از مناطق توريست پذير تبديل كرده كه اوج اين ويژگي در ايام تعطيلات سال نو خودش را نشان مي دهد كه براساس آمارهاي منتشره  بيش از يك ميليون نفر از اين جاذبه ها بازديد مي نمايند در اين راستا در ذيل پاره اي از آثارديدني اين شهرستان معرفي مي گردد :

حمام جلفا

  این حمام در شرق شهرجلفا و مابین تاسیسات راه ایران و گمرک جلفا قراردارد. حمام شامل سربینه، گرمخانه و تاسیسات جنبی است. اعیانی این حمام بیشاز 500 متر مربع می باشد. فرم طاقها وگنبدها و ستونهای سنگی شامل ته ستون،ساقه ستون و سرستون مقرنس کاری حکایت از شیوه معماری دوره قاجاریه دارد.قوسها و گنبدهای دهنه رختکن و سربینه و دیگر تاسیسات حمام وسیع و چشمگیراست. گنبد مرکزی رختکن رفیع و وسیع بر روی چهار ستون سنگی مقرنس کاری خوشتراش قرار دارد.


گنبد مرکز گرمخانه برروی چهارستون سنگی قرار دارد و اطراف آن با 8 گنبد عرقچین پوشش شده شکوه و صحن وسیع آنرا دو چندان می کند. با توجه به جمعیت اندک جلفا در یکصد ساله اخیر بنظر میرسدکه این حمام توسط عباس میرزا و برای لشکریان پشت جبهه در جنگهای ایران و روس ساخته شده باشد.

وسعت دهنه ها، رفعت طاقها و تناسبات معماری این حمام قابل مقایسه با بهترین آ ثار معماری ایران در سطح ملی می باشد. مالکیت بنا در دست شهرداری جلفا میباشد. اقدامات مرمتی انجام یافته شامل مرمت طاقهای شکسته، دوباره سازی بخشهای ریخته گنبدها، تقویت پایه های دیوارهای شکسته ریخته شده بخشهای داخلی، شیب بندی و کاه گل پشت بام، حذف دیوار و تیغه های زائد

کلیسای سنت استپانوس:

     كليساي سنت استپانوس در 26 كيلومتري غرب جلفاي ارس در محلي به نام قريه قزلوانگ(صومعه قرمز ) در نرديكترين روستاي دره شام از دهستان ارس در كنار بخش پلدشت شهرستان ماكو واقع شده است ، سابقا راه كوهستاني مال رو داشت و ازسال 1350 راه ماشين و هموار آن ساخته شده و چون در دامنه رشته كوههاي ماقارات قرار گرفته به آن عبارت ماقارات سنت استپانوس نيز اطلاق مي شود.


نام اين كليسا برگرفته از استپانوس مقدس است اين شخص يكي از اولين مومناني بوده كه به خاطر ايمان راسخ خود به شهادت رسيده است . استپانوس در ميان مسيحيان سمبل ايمان راسخ بوده وبه او لقب ناخوتكا داده اند ، استيفان يااستپاتوس اولين كسي بوده كه به واسطه تعصب و خشم يهوديان سنگ سار شده و به شهادت رسيد ، اين حادثه در 26 دسامبر سال 37ميلادي در اورشليم اتفاق افتادو از آن تاريخ به بعد مسيحيان جهان همه ساله در روزمزبور مراسمي به نام و ي بر پا مي كنند.

كليسادر محوطه اي سرسبز قرار گرفته ، بناي آن استوانه اي است و گنبد مخروطي شكل آن را مي پوشاند .تمام قسمتهاي بنا از حصار و سنگهاي لاشه ساخته شده است ،اين كليسا قرينه اي رانيز در ساحل شمالي ارس دارد وجود اين دو قرينه نشان مي دهد كه بناي اين دو كليساهنگامي صورت گرفته كه يك قدرت واحد بر هر دوطرف ساحل فرمان مي‌راند.

ساختمان اصلي كليسا سه قسمت دارد : 1. صحن كليسا و گنبد 16 ضلعي . 2. برج ناقوس . 3. اجاق دانيال .

نماي خارجي كليسا ازسنگ تراش سفيد و قرمز همرنگ ساختمان بوده و مقرنس كاريهاي ديوارها، طاق سردر ، ونقش برجسته‌هاي بالا و پايين آن به اندازه اي زيبا وماهرانه طرح گرديده كه بي شكاز نوادر هنري جهان است و اين زيبايي تنهامنحصر به مقرنس كاري طاق و تزئينات طاق نماي جناغي مدخل نيست و در تمامي طاق نماهاي تو در توي ديوارهاي غربي و پايه ها و ختم ستون ها و كلافه ها وزنجير ها و تزئينات درون و بيرون آنها متجلي است.

پل ضیاءالملک نخجوانی:

 آن چه از پل ضياءالملك در طرف ايران و درست لب ارس و بغل پاسگاه انتظامي ،مرزيعباسي هنوز هم استوار و مقاوم در برابر اين همه ناملايمات و نامهربانيهاي طبيعت وانسان هاي بي ملاحظه و بي عاطفه ايستاده است با اينكه مخروبه ودر و ديوار و سقف آن فرو ريخته ، ولي ديوار بلند و ستون مانند آن ، با همه زيبايي هنر و دقت و مهارت به كار رفته اش سر به آسمان ساييده و به خود ميبالد و تاريكي هاي حاكم بر چهره تمدن محيرالعقول گذشتگان را مي زدايد ،عبارت است از : دو برج در طرفين پل كه ارتفاع آن حدود 20 متر بوده و قطرآنها به 6.5 متر بالغ مي گردد ، و عمق برجها تا10 متر هم مي‌رسد كه در برجشرقي پل در قسم فوقاني آن آثاري از منبت كاري به وسيله كاشي آبي رنگ وجوددارد كه متاسفانه تخريب گشته است . در داخل پل ، ساختمان ياكاروانسراي مجلّلي وجود داشته ولي سقف هاي آن فرو ريخته است ، راه اين ساختمان ازبخش شرقي بر روي نهري كه از داخل ساختمان جاري مي شده قرار داشته است . چنانچه درعبارت گنج دانش نيز اشاره شده است :فراز آن [پل ضياءالملك] چنان به كوه پيوسته كه زير آن خالي مانده كاروان سرايي ساخته اند و طرف پل دروازهاز سنگ برآورده اند ...

عرض بقاياي موجود ازپل ، در خاك ايران 18.5 متر مي باشد . ساختمان آن ازآجرهاي مكعبي و مستطيلي ،ماسه سنگ مالون و لاشه و ملاط آهك ساخته شده است، كه حتي مالون هاي به كار رفته تا 500 كيلو هم وزن داشته است.

آبشار آسياب خرابه:

 آسياب خرابه يا خَرابادَييرمان يكي از زيباترين مناظر ديدني آذربايجان شرقي است ، قبلا در اين محل چندباب آسياب آبي وجود داشت كه با استفاده ازاين آبشار كار مي كردند اما در حال حاظرخرابه اي بيش از آن باقي نماندهاست به همين دليل به نام آسياب خرابه معروف شده است .


اين تفرجگاه دلگشا درحدود 27 كيلومتري علمدار گرگر (هادي شهر) قرار دارد كه درنوار مرزي ايران وجمهوري آذربايجان در 5 كيلومتري روستاي منجن آباد درحاشيه رود ارس در يك جاده فرعي در درّه اي با صفا واقع شده است  

آباين چشمه زيبا وزلال از كوه كيامكي ، يكي از كوه هاي بلند منطقه ديزمارغربي ارسباران وشهرستان مرند و بخش زنوز سرچشمه مي گيرد ، در مظهر چشمه درختان انجير بسيار روييده است وآب پس از آبشار زيبا كه شايد در ايران كم نظير باشد به صورت يك رشته جويبار به همپيوسته به سمت درّه جريان مي يابد .

تمام سطوح ديواره آبشار پوشيده از خزه و گياهان آبزي است و مناظر دل انگيزي راپديد آورده است ، اين گردشگاه طبيعي در صورت توجه مسؤلان به يك پارك بزرگ و  پر جاذبه براي مسافران واهالي استان به ويژه در فصل تابستان تبديل ميشود.

امام زاده شعيب دوزال:

  امام زاده شعيب در روستاي دوزال جاي دارد ، اين روست در 20 كيلومتري شمال خروانق بر فراز كوهي قرار گرفته كه مشرف بر رود ارس و مرز جمهوري آذربايجان است .

ظواهر امر نشان مي دهدكه بناي آرامگاه مربوط به اواخر قرن هفتم هجري يعني دوره حكومت ايلخاني است

بناي امام زاده شعيب برج هشت ضلعي آجري بلندي است كه روي يك قاعده سنگي استوارشده و در هر ضلع آن ،طاق نماي بلندي با طاق جناغي به چشم مي خورد ، درقسمت فوقاني برج ، دور تا دوربنا حاشيه اي از تزئينات معرق با كاشي هاي لاجوردي و فيروزه اي به عرض 110 سانتيمتر به چشم مي خورد .اين برج داراي گنبد دو پوش است ، قسمت غربي برج از طريق اتاقيبه مسجد قديمي دوزال متصلمي شود و از همين اتاق مي توان به زير زمين و محل اصلي مقبره وارد شد.

آرامگاه موسوم به امامزاده شعيب در سردابه اين محل قرار دارد .


امام زاده سيد محمد نوجه مهر:

 در كنار رود ارس در روستاي نوجه مهر امام زاده محمد نوجه مهر معروف به((سيد محمد آقا )) قرار دارد . مقبره اين امام زاده كه او را به نوادگان امام موسي كاظم (ع) نسبت مي دهند تجديد بنا شده و داراي ضريح زيباي است.اين آرامگاه نزد مردم از تقدس و احترام بسيار برخوردار است و هر سال كشاورزان آن نواحي پس ازبرداشت محصول براي زيارت و اداي نزورات خود به اين امام زاده مي روند.


کردشت:

   روستاي كردشت يا كوردشت در تاريخ جنگهاي ايران و روس ، مركز ستاد مرحوم عباس ميرزا نائب السلطنه بوده ، كه بالطبع عبور و مرور از رودخانه ارس در اينمنطقه را موجب مي گرديده است. وجود حصار و برجك هاي ديده باني از يك وضعيت فوق العاده و استراتژيك در آن زمان حكايت مي كند . از سوي ديگر اين روستادر سابق حاكم (خليفه) [اوايل ظهور

دولت صفويه گروه خاصي از صوفيان را خلفامي گفتند. در منطقه خود از شاهان صفوي نيابت داشته و به رتق و فتق امور ميپرداخته است.] نشين بوده و در عصر صفويه توجه بيشترياز اين لحاظ بدانمعطوف مي شده است.

مرحوممستوفي قزويني در گرامي اثر خود يعني نزهة القلوب ، از اين روستا نام بردهاست . فاصله كردشت تاشهر مكري (مقري) حدود 3 كيلومتر مي باشد . گذرگاه اينمنطقه ، به نام (نوردوز)مورد توافق قرار گرفته است.

  مجموعه كردشت:

 اين مجموعه شامل هشت بناي تاريخي اعم از حمام بزرگ، عمارت، حمام كوچك،مسجد غريب، ديوانخانه، يخچال، قلعه عباس ميرزا و ساخلو ( پادگان نظامي )مي باشد.

 حمام كردشت:

بانی یا معماران: عباس میرزا نایب السلطنه

 اين حمام يكي اززيباترين حمام هاي آذربايجان است كه با معماري اصيل سنتي در روستاي كردشت از توابع جلفا و در كنار رود ارس قرار دارد.

اين حمام كه در ميان باغ بزرگي ساخته شده، داراي يك هشتي به صورت هشت ضلعي بهابعاد 5/3 × 5/3 و بهارتفاع 3/4 متر است. يكي از اضلاع به در ورودي وديگري راه ورود به رخت كن ياسربينه است.

سربينه حمام نيز هشت ضلعي به اضلاع 5/3 متر و ارتفاع 5/8 متر است و گنبد بزرگ آنبر روي جرزها و هشتستون سنگي هشت بر استوار شده است. همه ستون ها داراي سرستون هاي سنگي مقرنس هستندكه به وسيله ملات سرب مذاب به ستون ها وصل شدهاند. گنبد سربينه داراي كاربندي هاي جالب مزين به آهك بري هاي زيبا است.سكوهاي رخت كن با طاق ضربي پوشيده و در زير آن كفش كن هايي تعبيه گرديده است


  گرم خانه فضايي است كه از چهارستون سنگي هشت بر و دو حوض بزرگ مستطيل شكل و اتاقي با گنبد قيراندود تشكيل شده است.

نورداخل سربينه و گرم خانه به وسيله روزني كه نوك گنبد قرار دارد تأمين مي شودو گويا بر روي آن روزنه ها سنگ هاي مرمر نازك و ظريفي نصب بود كه نور آفتاب از آن نفوذ مي كرد و داخل حمام را به صورت يكنواخت روشن و شستشوكنندگان رااز نگاه نامحرمان حفظ مي نمود.

حمام كردشت بخش هاي ديگري نيز دارد كه بسيار ديدني و قابل مطالعه است. اين حمام در زمان عباس ميرزانايب السلطنه فتحعلي شاه هنگام جنگ دوم ايران و روس ساخته شد، ولي شيوه معماري ان شباهت بسيار به حمام هاي دوره صفوي دارد.

روستای اوشتبین:

 آبادي معروف به اشتبين مركز دهستان ديزمار شرقي از بخش ورزقان و شهرستان ا هر در كنار رود ارس و نوار مرزي ا يران و شوروي قرار گرفته است. شمال آنرود مرزي ارس، جنوبش ورزقان، شرق آن جنگلهاي حسن آباد و غربش دهستان ديزمارغربي ميباشد. رود ارس از فاصله 14 كيلومتري شمال اين آبادي ميگذرد. فاصله اشتبين تا بخش ورزقان 50 كيلومتر و تا اهر 225كيلومتر است.

سابقه تاريخي:

 اشتبين داراي سابقه تاريخي كهني است. وجود گويش تاتي در روستاهاي اقماراين آبادي (كرينگان و مردانقم)حاكي از پيشينه درخشان تاريخي آن ميباشد.اشتبين از اجتماع سه روستا به اسامي هراز(هراس) سياوشان و جعفرآباد به و جود آمده است. شايد اطلاق نام اشتبين(اوچ تبين) بهاين منطقه به همين مناسبت باشد. «اوچ» در تركي به معناي «سه» است.

موقعيت طبيعي:

 اشتبين در منطقه اي كوهستاني واقع شده است كه رودخانه ارس از شمال ورودخانه هراس از شرق آن مي گذرد. روستاي هراس در داخل دره اي در ميان دوكوه بسيار مرتفع برروي سكوي عظيمي به طور مطبق قرار گرفته و شباهت زيادي به شهر ماكو دارد.

 مهمترين كوههاي منطقه اشتبين عبارتند از : كيامكي- دوسته شا و قازان داغي.اكثر ارتفاعات و اراضي اشتبين ر ا مراتع و جنگلها فرا گرفته است. آب و هواي اشتبين تابع آب و هواي منطقه ارسباران ا ست. در مناطق جنوبي كوهستاني هواسرد و در حوالي دره ارس گرم و معتدل و مطبوع است.زمستانهاي اشتبين درمناطق كوهستاني بسيار سرد و برفگير مي باشد.

آثار تاريخي:

  در گوشه و كنار اشتبين آثار تاريخي چندي بچشم مي خورد. در حال حاضر چندكتيبه به خط ثلث مربوط به زمان شاه طهماسب و شاه عباس صفوي در اين آبادي وجود دارد، و نيز گورستان قديمي آن،كتيبه اي مرمرين مربوط به آرامگاه شخصيبه نام خواجه ملك كدخدا (به تاريخ 843 هجري قمري) و كتيبه اي ديگر مربوط به خواجه احمد (بتاريخ 976 هجري قمري) بچشم مي خورد.

 در طراحي خانه هاي اين روستاي تاريخي به دليل اين كه در شيب تند كوه واقعشده است هوشمندي زيادي به كاررفته است. خانه هاي قديمي اين روستا به شيوه معماري دوره صفويه و قاجاريه ساخته شدهاند.

معمار ي ا ين روستا به نوبه خود منحصر به فرد است. بدين صورت كه در اين روستا حياط هر خانه اي پشت بامخانه ديگري است و منظره بسيار بديعي را بوجود آورده است.


   ابوالقاسم نباتي عارف و شاعر معروف آذربايجان در اشتبين بدنيا آمده و در اين روستا نيز به خاك سپرده شدهاست.

روستا ي اشتبين درفهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده است و يكي از جاذبه هاي مهم گردشگري منطقه بشمارمي رود بطوريكه دورنماي طبيعي آن چشم هر بيننده اي راخيره مي كند.

توليدابريشم نيز دراشتبين سابقه طولاني دارد و كارگاههاي توليد ابريشم زيادي دراين منطقه وجود دارند.ميوه ها و محصولات جاليز اين منطقه هم داراي مرغوبيت خاصي است.

منطقة حفاظت شده ارسباران:

   منطقه حفاظت شده ارسباران با وسعت 72 هزار هكتار در كناره هاي جنوبي رودارس در شهرستان كليبر واقع شده و به عنوان مكان ذخيره بيوسفر در يونسكوبه ثبت رسيده است و از ارزش هاي خاص گياهي و جانوري برخوردار است

 

 

                                                                  كشور هاي همسايه :


1- جمهوري آذربايجان

     حكومت :‌ جمهوری

    مساحت : 60086 كیلومترمربع

    جمعیت : 3858687 نفـر

    رشد سالانه جمعت : 0.52 درصد

    پایتخت : باكو

    زبان : تركی آذری

    دین : اسلام

    واحد پول: منات

نام رسمی کشور آذربایجان جمهوری آذربایجان (به آذربایجانی: Azərbaycan ) و پایتخت آن باکو است. جمهوری آذربایجان در منطقه جغرافیایی قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در جوار دریای خزر قرار گرفته است.

قانونگذاری است نوع حکومت جمهوری آذربایجان جمهوری پارلمانی چند حزبی با یک مجلس. جمهوری آذربایجان سکولار است و از سال ۲۰۰۱ به عضویت شورای اروپا در آمده است.ولی به دلیل عدم وجود نهادهای دموکراتیک این جمهوری تازه استقلال یافته، هم چنان از میراثهای ساختار استبدادی اتحاد جماهیر شوروی رنج می‌برد. اکثریت جمعیت جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند. ۸۹٪ جمعیت آن ترک ‌زبان هستند. در کنار زبان ترکی آذربایجانی (زبان رسمی) زبانهای روسی، ارمنی، کردی ،تالشی و لزگی نیز صحبت می‌شود.

موقعيت جغرافيايي:

جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوهای قفقاز و شمال رودخانه ارس در مجاورت دریای خزر واقع شده. کشورهای مجاور جمهوری آذربایجان عبارت‌اند از: ایران، ارمنستان، ترکیه، گرجستان، روسیه و کشورهای دیگر کناره دریای خزر، ترکمنستان و قزاقستان. جمهوری آذربایجان شامل منطقه خود مختار نخجوان است که در غرب ارمنستان، شمال غرب ایران و شرق ترکیه قرار دارد.


2- جمهوري تركيه :

    حكومت : جمهوری

    مساحت : 779450 كیلومتر

    جمعیت : 67,308,928 (July 2002 est .)نفر

    رشدسالانه جمعیت : 2.3 درصد

    پایتخت : آنكارا

    زبان : تركی استانبولی

    دین : اسلام

    واحد پول : لیر

ويژگيهاي جغرافيايي تركيه

موقعيت جغرافيايي:

تركيه در جنوب شرقي اروپا و جنوب غربي آسيا واقع شده است. مرز مشترك زميني تركيه 2.627 كيلومتر مي‌باشد و كشورهاي هم مرز عبارتند از : ارمنستان با 268 كيلومتر مرز مشترك،آذربايجان با9 كيلومتر مرز مشترك، بلغارستان با 240 كيلومتر مرز مشترك، گرجستان با 252 كيلومتر مرز مشترك، يونان با 206 كيلومتر مرز مشترك، ايران با 499 كيلومتر مرز مشترك، عراق با331 كيلومتر مرز مشترك و سوريه با 822 كيلومتر مرز مشترك. تركيه هم مرز با درياي سياه، درياي اژه و درياي مديترانه مي‌باشد.

مساحت كل كشور تركيه 780580 كيلومتر مربع مي باشد كه 770760 كيلومتر مربع آن را زمين و 9820 كيلومتر مربع آن را آب تشكيل مي‌دهد.

آب و هوا :

سواحل شمال، جنوب و غرب تركیه، دارای آب و هوای مدیترانه با زمستانهای كوتاه و معتدل، وتابستانهای گرم و طولانی است. قسمتهای مركزی تركیه، خشك ولم یزرع بوده و میانگین بارش سالانه آن، كمتر از 25 سانتی متر است. به طور كلي كشور تركيه داراي آب و هواي معتدل با تابستانهاي گرم و خشك معتدل و زمستانهاي مرطوب و معتدل مي‌باشد كه اين ويژگيها درمناطق مياني شديدتر است.

نوع زمين :

زمينهاي تركيه بيشتر كوهستاني همراه با جلگه هاي ساحلي محدود و فلات مركزي مرتفع (بخش آسيايي كشور تركيه) مي‌باشد.

منابع طبيعي:

منابع طبيعي تركيه شامل: آنتيموان) نوعي عنصر فلزي( ، زغال سنگ، كروم، جيوه، مس، بورات، سولفور، سنگ آهن، زمينهاي مزروعي، نيروي هيدروالكتريك (نيروي برقي، آبي) است.


3- جمهوري ارمنستان:

مشخصات آماری ارمنستان

    نام رسمی:        ارمنستان (Haikakan )

    عضو: سازمان ملل متحد، جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع، کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا

    حکومت : جمهوري

    مساحت: 29800 کیلومتر مربع

    خط ساحلی: خط ساحلی ندارد

    مختصات جغرافیایی: 40 درجه شمالی و 45 درجه غربی

    جمعیت: 3800000 نفر (2002)

    رشد سالانه جمعیت: 0.32- درصد

    پایتخت: ایروان

    شهرهای عمده: کوماری ، کاراکلیس

    زبان: ارمنی ، آذری، کردی

    مذهب: ارمنی(مسیجی گریگوری) 64.5%

    امید طول عمر: 71.8 سال

    واحد پول: درام

    موقعيت جغرافيايي:

    جمهوری ارمنستان در قفقاز جنوبی در میان دریای سیاه و دریای خزر است. همسایگان آن در غرب ترکیه، در شمال گرجستان، در شرق جمهوری آذربایجان و در جنوب ایران و ناحیه خودگردان نخجوان می‌باشند. بزرگ‌ترین دریاچه این کشور دریاچه سوان است که آب شیرین دارد و رویه نسبتاً بزرگی از بخش میانی این کشور را پوشانده است.

    ارمنستان کوهستانی است - فقط 10% مساحت کشور کمتر از 1000 متر ارتفاع دارد.

    رودهای مهم: ارس، زنگه.

    بلندترین نقطه: کوه آراگاتس با ارتفاع 4090 متر.

آب و هوا:

ارمنستان آب و هوایی خشک با اختلاف محلی بسیار به دلیل میزان ارتفاع و دیگر عوامل دارد.