چهارشنبه 1 خرداد 1398 _ 17 رمضان 1440
 رشته های تحصیلی
 
  آمار سايت
امروز : 2790
ديروز : 1046
ماه : 2790
 
  ترم بندی رشته ها
بندی
دانشجوی گرامی برای دریافت ترم بندی رشته خود برروی رشته مربوطه کلیک نمائید :


عنوان رشته ها و ترم بندی گروه برق

عنوان رشته ها و ترم بندی گروه تربیت بدنی:


عنوان رشته ها و ترم بندی گروه کامپیوتر:


عنوان رشته ها و ترم بندی گروه حسابداری:عنوان رشته ها و ترم بندی گروه مکانیک:

کارشناسی پیوسته مهندسی  مکانیک
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تاسیسات

عنوان رشته ها و ترم بندی گروه عمران:

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

عنوان رشته ها و ترم بندی گروه معماری:

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
کارشناسی مهندسی معماری
کاردانی پیوسته معماری

عنوان رشته ها و ترم بندی گروه حقوق:


عنوان رشته ها و ترم بندی گروه مدیریت:


عنوان رشته ها و ترم بندی گروه امور گمرکی:

عنوان رشته ها و ترم بندی گروه زیست شناسی: