دوشنبه 25 تير 1397 _ 03 ذو القعدة 1439
  تقویم آموزشی سالتحصیلی 97- 96


تقویم آموزشی سالتحصیلی 97- 96  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

برگزاری امتحانات

پایان کلاس

حذف و اضافه

شروع کلاس ها

ثبت نام و انتخاب واحد

نیمسال

16/10/96   لغایت 28/10/96

14/10/96

10/07/96   لغایت 13/07/96

25/06/96

12/06/ 96  لغایت 22/06/96

اول

03/27/ 97  لغایت 97/04/07

97/03/24

28 /96/11   لغایت  03 /96/12

96/11/14

96/11/07  لغایت 96/11/12

دوم

97/06/03   لغایت 97/06/08

97/06/01

-

97/04/23

97/04/16  لغایت 97/04/21

دوره تابستان