:به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند

بخش اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جلفا به دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر منتقل شده است لذا برای انجام کارهای اداری به ساختمان اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد هادیشهر مراجعه فرمایید


از نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 کلیه امور آموزشی از قبیل انتخاب واحد، پرداخت شهریه و مشاهده نمرات از طریق سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (آموزشیار) به آدرس زیر انجام میشود
edu.iau.ac.ir

برای ورود به پورتال پایان نامه اینجا کلیک کنید

برای ورود به سامانه مکانیزه آموزش سیدا ینجا کلیک کنید