چهارشنبه 2 مرداد 1398 _ 21 ذو القعدة 1440
  تقویم آموزشی سالتحصیلی 98- 97


تقویم آموزشی سالتحصیلی 98- 97  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

برگزاری امتحانات

پایان کلاس

حذف و اضافه

شروع کلاس ها

ثبت نام و انتخاب واحد

نیمسال

97/10/15لغایت 97/10/27

97/10/13

97/07/07لغایت 97/07/12

97/06/24

06/10/ 97لغایت 97/06/21

اول

03/25/ 98لغایت 98/04/06

98/03/23

97/11/27 لغایت  97/12/02

97/11/13

97/11/06لغایت 97/11/11

دوم

98/05/26لغایت 98/05/31

98/05/24

-

98/04/15

98/04/08لغایت 98/04/13

دوره تابستان