جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
اوقات شرعی 
 
  رئیس دانشگاه

دکتر محمد حسین صادقی زالی

تحصيلات: دكتراي تخصصي میکروبیولوژی
سخن رياست

        دانشگاه مركز دانايي و تربيت نيروي انساني مي باشد و نقش اساسي را در توسعه كشورها دارد.
رقابت در صحنه بين الملل و عرصه هاي مختلف بدون توجه به رشد كمي و كيفي دانشگاهها محال است و سرمايه گذاري در آموزش، آينده مملكت را تضمين مي كند.

دانشگاهها محل علم اندوزي، تفكر،خلاقيت، دروازه آگاهي علمي، سياسي، اجتماعي و... مي باشند و رسالت اصلي دانشگاهها در تمام جهان تربيت نيروي انساني متخصص و انتقال ارزشها و ميراث فرهنگي جامعه به نسلهاي آينده مي باشد بنابرين بدون رشد و شكوفايي دانشگاهها و توجه به عدالت علمي و اخلاقي در دانشگاهها، رشد و شكوفايي و عدالت در جامعه نيز غير ممكن خواهد بود.

دانشگاه و آموزش عالي بايستي منافع فردي و اجتماعي را تامين نموده و زمينه رشد و توسعه اقتصادي را در جامعه ايجاد نمايد و زماني توسعه پايدار در جامعه صورت خواهد گرفت كه جامعه علمي در اين زمينه پيش قدم بوده و بدنبال اهداف با برنامه ريزي دقيق و همراه با شايسته سالاري و حقيقت جويي باشد.

بر اين اساس واحد بين المللي جلفا نيز با توجه به پتانسيلهايي همچون وجود كاركنان و اساتيد جوان واقع شدن در منطقه آزاد ارس جلفا و همچنين با لحاظ نمودن بعد بين المللي و همجواري باكشورهاي حاشيه رود ارس، و نظر به اهداف تعيين شده، برنامه ريزي و فعاليت خود سعي دارد قدمهاي اساسي در زمينه گسترش آموزش عالي در سطح دانشگاه آزاد اسلامي و منطقه بردارد.
دکتر بابک جراحی
سمت : مدیر اجرائی دانشگاه