جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
  معاون آموزشی

در عصر حاضر ، دانشگاه ها به سازمانهاي اجتماعي مهمي تبديل شده اند كه در توسعه همه جانبه و پايدار كشورها نقش عمده ايفا مي كنند . در واقع ، دانشگاه ها هم در پيدايش تحولات و هم در پاسخگويي به نيازهاي ناشي از تحولات گوناگون جامعه نقش اساسي بر عهده دارند . نكته قابل توجه اين كه محصول دانشگاه ها در دانش ، بينش ، ويژگي ها و رفتار دانش آموختگان تجلي پيدا مي كند .

در اين راستا در واحد بين المللي جلفانيز حوزه معاونت آموزشي و دانشجويي دانشگاه كه متشكل از مجموعه هاي ذيل با كادر متعهد و مجرب اين افتخار را دارد كه خدمتگذارجوانان جويايي علم و دانش ميهن عزيزمان  ايران زمين  باشد .

امور آموزشی

- انتخاب واحد
- حذف و اضافه
- بايگاني آموزش
- امتحانات
- ارائه گواهي اشتغال به تحصيل و خدمات آموزشي
- حضور و غياب اساتيد
 
امور دانشجويي

- ثبت نام و احراز هويت دانشجويي
- کمیته انضباطی دانشجویی
- رسيدگي به امور مربوط به تخفيف دانشجويي
- اجرایی اردو ها و فوقبرنامه دانشجویی
- امور مشمولين دانشجويان
- تربيت بدني دانشجويي
- نقل و انتقالات دانشجويي
- سلف سرويس برادران – خواهران – اساتيد و كاركنان
- خوابگاه دانشجويي
- اياب و ذهاب دانشجويي
- رسیدگی به امور مربوط به کار دانشجویی
- دفترمشاوره دانشجويي
- كانون هلال احمر
 
امورفارغ التحصيلان

- صدور گواهي موقت فارغ التحصيلي
- صدور دانشنامه
 
كارگزيني هيئت علمي

- جذب اساتيد و رسيدگي به امور جاري هيئت علمي 
- اجراي حكم حقوق ياساتيد هيئت علمي
- جذب و رسيدگي به امورجاري اساتيد حق التدريس
 

صندوق رفاه دانشجويان

اعطاء وام دانشجويي به دانشجويان مستعد و كم بضاعت