دوشنبه 18 اسفند 1399 _ 23 رجب 1442
  امور آموزش
اكبر اسدی

تحصيلات:فوق ليسانس

رشته تحصيلي: علوم سياسي

سمت: مدیر خدمات آموزشی

 Email:asadi@iauj.ac.ir   

تلفن تماس : داخلی 125 - 04142027400
            

خانم احمدی

تحصيلات: فوق ليسانس
رشته تحصیلی :تحقیقات آموزشی

سمت: رئیس اداره برنامه ریزی آموزشی

تلفن تماس : داخلی 126 -04142027400

خانم حسن زاده

تحصيلات: فوق ليسانس

رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی

سمت:رئیس اداره امتحانات و ثبت نام

تلفن تماس : داخلی 124- 04142027400

خانم اسماعیلی

تحصيلات:دانشجوی کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي: مدیریت دولتی

سمت: کارشناس آموزش

تلفن تماس : داخلی 123 – 04142025588
 

وظایف و اختیارات امور آموزش :

اجراي دقيق آئين نامه آموزشي وتنظیم تقويم دانشگاهي و آموزشی

۱- برنامه ريزي درسی

۲- ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود

۳- تشکيل کلاسها آموزشی و نظارت بر حسن اجرایی آنها

۴- حذف و اضافه ترمی

۵- برگزاری امتحانات ميان ترم

۶- حذف اضطراري

۷- صدور کارت ورود به جلسه امتحاني ( بصورت اینترنتی ) و رفع نواقص احتمالی

۸- برگزاري امتحانات پايان ترم

۹- گزارش حق الزحمه اساتيد ( هیئت علمی و حق التدریسی ) بصورت ماهانه

۱۰- ثبت نمرات پايان ترم

۱۱- صدور کارنامه تحصيلي و گواهی اشتغال به تحصیل

۱۲- صدور ابلاغ مشروطي و نامه به والدين

- اطلاع رساني آموزشي به دانشجويان از طريقسايت اينترنت دانشگاه

- تشويق دانشجويان ممتاز واعطاي تسهيلات براساس بخشنامه مربوط

تعامل سازنده با دیگر واحدهای دانشگاه (از جمله امور دانشجویی – فارغ التحصیلان – امور مالی و .... )