جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
  رئیس اداره امور هیات علمی

بهنام حیدری پارام

تحصيلات:دکتری تخصصی ( استادیار پایه 4)

رشته تحصيلي: مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

تلفن : داخلی 132 - 42027400-041

 
 

وظايف كلي كارگزيني هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي جلفا

الف) اعضاي هيات علمي تمام وقت

1-نيرو يابي و جذب اعضاي هيات علمي تمام وقت و حق التدريس

2- نيرو يابي و بورسيه اعضاي هيات علمي تمام وقت

3- محاسبه و گزارش حقوق و مزايا اعضاي هيات علمي تمام وقت و حق التدريس

4- صدرو احكام اعضاي هيات علمي تمام وقت و عقد قرارداد با اعضاي حق التدريس

5- انجام مراحل تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي تمام وقت

6- انجام مراحل ترفيع سالانه و دوسالانه اعضاي هيات علمي تمام وقت

7- انجام مراحل ارتقاء اعضاي هيات علمي تمام وقت به مرتبه علمي بالاتر

8-انجام مراحل صدور انواع گواهي

9- تشكيل شوراي جذب

10- تشكيل پرونده پرسنلي براي اعضاي هيات علمي تمام وقت و حق التدريس

11- بايگاني كليه مدارك مربوط به قسمت كارگزيني هيات علمي

ب) تصويب رشته

1- بررسي و امكان سنجي تاسيس رشته درواحد

2- انجام مراحل تصويب رشته در وزارت علوم

 
اهم فعاليت هاي حوزه كارگزيني هيات علمي

فعاليت هاي مربوط به اعضاي هيات علمي

ا- جذب اعضاي هيات علمي شامل 21 نفر دكتري و 9 نفر كارشناسي ارشد

2- ارتقاء 5 نفر از اعضاء هيات علمي بورسيه از مرتبه آموزشياري به مربي

3- ارتقاء 1 نفر از اعضاء هيات علمي بورسيه از مرتبه مربي به استادياري