جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
  صندوق رفاه دانشجویان
رئیس صندوق رفاه و بیمه دانشجویی : خانم حسن خاني

کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

شماره تماس:  داخلي041-42027400- 127

صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی براساس تبصره 4 ماده 4 مصوب 09/12/71 مجلس شورای اسلامی بصورت موسسه غیر انتفاعی تشکیل شد و هدف آن عبارت است از ایجاد تسهیلات و امکانات مالی برای کمک به دانشجویان کم بضاعت و مستعد از قبیل اعطای وام قرض الحسنه تامین شهریه تحصیلی، وام ازدواج، وام اجاره مسکن،  وام ضروری و هزینه های تحصیلی. سرمایه صندوق نیز ازمحل 2% شهریه دانشجویان تامین و هر ترم به حساب صندوق واریز می شود.
صندوق  با پرداخت وام های مختلف و جذب اعتبار از بانک های کشور تمام سعی و تلاش و پیگیری های خود را انجام داد تا موجبات آرامش و آسایش لازم به منظور فراگیری تحصیل برای دانشجویان گرامی را فراهم سازد

شرایط وام گیرنده

1-     رعایت شئونات دانشجویی ومقررات انضباطی که توسط واحد دانشگاهی ابلاغ می گردد.

2-     دانشجو از نظر مالی استحقاق دریافت وام قرض الحسنه را داشته باشد.

3-     ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای درسی مورد لزوم طبق مقررات آموزشی.

4-     دانشجو مشروط نباشد.

 تبصره 1 :  ایثارگران و فرزندانشان درشرایط مساوی از اولویت برخوردار می باشند.

تبصره 2 : دانشجویانی که فقط برای یک ترم مشروط شده باشند در صورت ارائه مستندات موجه مورد مقبول کمیته می توانند از تسهیلات صندوق استفاده نمایند.

 انواع وام قرض الحسنه

1-      تامین بخشی از شهریه

2-      تامین بخشی از هزینه های تحصیلی

3-      تامین بخشی از اجاره مسکن

4-      تامین بخشی از هزینه های ازدواج در حین تحصیل

5-      تامین بخشی از هزینه های ضروری

انواع وام قرض الحسنه قابل پرداخت در واحد:

الف)کوتاه مدت(شش ماه)

ب) میان مدت(10 الی 20 ماه)

ج) بلند مدت(در زمان اتمام تحصیلات)

د) وام قرض الحسنه بلند مدت تابع شرایط و ضوابط وزارت علوم می باشد.

ه) واام قرض الحسنه ازدواج حداکثر تا شش ماه پس از ازدواج قابل پرداخت می باشد.


نحوه اعطای وام قرض الحسنه:

الف) صندوق هر واحد دانشگاهی قبل از شروع ترم تحصیلی پس از بررسی های مقدماتی و در حدود امکانات مالی  صندوق پرسشنامه درخواست تسهیلات قرض الحسنه را در اختیار دانشجویان واجد شرایط قرار می دهد.

ب)پس از جمع آوری پرسش نامه های تکمیلی لیست متقاضیان مربوط به انضمام پرسش نامه ها حداکثر ظرف مدت یک ماه در کمیته مطرح و بارعایت اولویت های مقرر پس از تصویب، وام قرض الحسنه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت خواهد شد که به هنگام ثبت نام مشکل مالی نداشته باشند.

  کمیته تصویب کننده وام  :

مواردی که به هر دانشجو تبدیل به دین حال خواهد شد:

1-      درصورتی که به هر علتی از دانشگاه اخراج گردد و به تحصیل خود ادامه ندهد.

2-   چنانچه مشخص شود دانشجو به منظور دریافت تسهیلات، اطلاعات خلاف واقع به دانشگاه ارائه داده است.

3-   درصورت تخلف از مقررات انضباطی دانشگاه که توسط کمیته انضباطی واحد به صندوق ابلاغ گردد.

4-      عدم پرداخت اقساط تعیین شده در سر رسیدهای مقرر بدون عذرموجه.

 نحوه وصول مطالبات:

دانشگاه مجاز است برای وصول مطالبات خود از طرق مختلف مراجعه به بدهکار (دانشجو) و یا ضامن متضامنا و یا سایر تضمینات و یا هر نوع و ارائه بدهکار سهل ترین راه را انتخاب نماید.

مراحل و مدارک مورد نیاز دریافت وام قرض الحسنه:

1.       واریز مبلغ کارمزد (2.5 درصد مبلغ وام) دریافتی دانشجو

2.       تهیه و تحویل یک فقره چک معادل 120 درصد مبلغ وام

3.       تهیه و تحویل سفته معادل مبلغ وام مورد دریافتی دانشجو

ميزان و شرايط وام شهريه دانشجويى

(وام دانشگاه)

 1 .  مدارك مورد نياز جهت دريافت وام

الف) تهيه و تكميل فرم تقاصاى وام (فرم بايستى توسط دانشجو وضامن و امتحانات دانشكده تكميل گردد)نوشتن آدرس و تلفن تماس توسط دانشجو الزامى ميباشد.

ب  )معرفى ضامن(تصوير شناسنامه وكارت ملي)

      لازم به توضيح  است كه دانشجويانى كه در ترمهاى قبل از وام استفاده نموده و تسويه حساب نموده اند و ضامن آنها تغيير نكرده نيازى به ارائه مدارك ضامن ندارند.

ج  )سفته يا چك  به ميزان 120%كل وام اعطايى

د_1 )نحوه تكميل نمودن سفته :

   روى سفته توسط دانشجو (متعهد) پر شود و از نوشتن مبلغ و تاريخ سفته خوددارى نموده و در قسمت به حواله كرد نيز دانشگاه آزاد اسلامى واحد جلفا نوشته شود.

    در پشت سفته بايد دو امضاء وام گيرنده (در زير هم )و دو امضاء ضامن (در زير هم )باشد.

    سفته هايى كه به هر علت لاك گرفتگى و يا خط خوردگى داشته باشند داراى اعتبار نمي باشد.

د-2)نحوه تكميل نمودن چك:

بدون تاريخ صادر شود.

فقط در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد جلفا نوشته شود.

خط خوردگي نداشته باشد.

مبلغ چك معادل 120 % مبلغ وام دريافتي مي باشد.

2 . نحوه پرداخت اقساط وام

   دانشجو موطف است ضمن دريافت برگ تقسيط بر اساس تعداد اقساط و تاريخ تعيين شده نسبت به تسويه حساب وام دريافتى تا قبل از شروع ترم جديد اقدام نمايد.

   شماره حساب جهت واريز اقساط : جارِى 0106121655008 نزد بانك ملي شعبه هاديشهر قابل واريز در كليه شعب به نام صندوق رفاه واحد جلفا

 

  *توجه:زمان تحويل مدارك حداكثر تا دو هفته از زمان شروع ثبت نام ميباشد و خارج از اين زمان صندوق رفاه مسئوليتى در قبال دريافت مدارك نخواهد داشت . ضمنا زمان تكميل مدارك ناقص نيز يك هفته مي باشد.

توضيحات:

1-كارمزد وامهاي پرداختي 5/2 درصد در سال مي باشد.

2-باز پرداخت وامهاي شهريه كوتاه مدت( 6 ماهه)- ميان مدت(10 الي 20 ماهه) وبلند مدت بعد از فارغ التحصيلي مي باشد.

3-وام تخصيص يافته شهريه مستقيما از حساب شهريه همان ترم كسر خواهد شد.

4-به دانشجويان جديد الورود (ترم اول) وام تعلق نمي گيرد.

5-به دانشجوياني كه طبق مقررات آموزشي حداقل واحدهاي درسي مورد لزوم راانتخاب نكرده باشند ، يابيش از يك ترم مشروط و يا مشكل انضباطي داشته باشند وام تعلق نمي گيرد.

6-دانشجوياني كه فارغ التحصيل مي شوند و از صندوق رفاه دانشجويان وام دريافت نموده و بدهكارمي باشند موظفند بلا فاصله بعد از فراغت ازتحصيل به صندوق رفاه دانشجويان مراجعه و نسبت به پرداخت وام خود اقدام نمايند در غير اينصورت چنانچه بيش از سه ماه ازتاريخ فراغت از تحصيل آنان بگذرد وام هاي آنان تقسيط نخواهد شد و دانش آموخته موظف است كليه بدهي وام خود را نقدا به صندوق رفاه دانشجويان بپردازند درغيراينصورت از محل اسناد تضميني نزد صندوق (ضامن) وصول خواهد شد.

7-براي وامهاي كوتاه مدت 6 ماهه كارمزد محاسبه نمي شود.

شماره حساب واريز  چك برگشتي

0106121640002

شماره حساب واريز اقساط وام

0106121655008

 اطلاعيه شماره 1:

دانشجوي عزيزچنانچه در سررسيدهاي تعيين شده نسبت به پرداخت اقساط بدهي اقدام نشود پس ار 10 روز كل بدهي تبديل به دين حال شده وبايد يكجا و نقدا واريز شود.توجه داشته باشيد كه اين دسته از دانشجويان تا پايان تحصيلات از تسهيلات صندوق محروم خواهند شد.

اطلاعيه شماره 2:

آن دسته از دانشجوياني كه اقساط معوقه ويا چك برگشتي دارند براي ثبت نام نيمسال تحصيلي جديد نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايند

شرایط دریافت وام وزارت علوم   

1* اصل سند تعهد كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور تنظيم گرديده است.

2* گواهي كسر از حقوق ضامن

3* تصوير آخرين حكم استخدامي يا بازنشستگي (براي كاركنان دستگاههاي اطلاعاتي وامنيتي شامل وزارت اطلاعات ،نيروهاي مسلح ،وزارت دفاع و

پشتيباني نيروهاي مسلح و...الزامي نيست ،ولي ارائه گواهي معتبر از آخرين محل خدمت آنان ،جهت معرفي به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است.)

4* تصوير آخرين فيش حقوق

5* تصوير شناسنامه وكارت ملي ضامن

6* تكميل فرمهاي مربوطه (به فرمهايي كه ناقص پرشده باشد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.)

شايان ذكر است ضمانت بازنشستگان ساير دستگاهها به غير از نيروهاي مسلح فقط در صورت ارائه گواهي كسر از حقوق ضامن ،براي صندوق رفاه دانشجويان امكانپذير است.

توجــــه:تمامي گواهي هاي مذكور در اين بخشنامه بايد صرفا با عنوان صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري صادر گردد درغير اين صورت فاقد ارزش خواهدبود.

وام شهریه با کارمزد 4 درصد محاسبه می گردد.

زمان شروع اقساط 9 ماه پس از پایان تحصیل می باشد.

در رابطه با برادران طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه می گردد.

در صورت انصراف ، اخراج و یا ترک تحصیل وام شهریه می بایست همراه با کارمزد پرداخت گردد.


 آدرس: آذربایجان شرقی - جلفا - منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس - خیابان تیمسار فلاحی -روبروی پادگاه ارتش - ساختمان آذران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا

صندوق پستی:34335-54417

تلفن: داخلی 27-42025588-041

فکس:42025252-041