جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
  امور فارغ التحصیلان
حسن نقی زاده

تحصيلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي: مدیریت آموزشی

شماره تلفن : 04142026785 مستقیم و 04142027400 ال 04142027409 داخلی 140

بهمن رستمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

شماره تماس: 04142027400 الی 04142027409 داخلی
129

 امورفارغ التحصيلان واحد بين المللي جلفا از سال 1387 همزمان با فارغ التحصيي اولين گروه ازدانشجويان رشته هاي حسابداري ومكانيك خودرو رسماً تاسيس وراه اندازي شد.هم اكنون تعداد فارغ التحصيلان واحد بيش از 1700 نفر مي باشند

الف:چگونگي مراحل فارغ التحصيلي

نظر به حساسيت و اهميت صدور مدارك فارغ التحصيلي با صحت ودقت كامل در اسرع وقت، لازم است فرصت كافي براي بررسي پرونده هاي فارغ التحصيلان وجود داشته باشد لذا  دانشجويان محترم بایستی در نيمسال آخر سال تحصيلي به آموزش رشته مربوطه مراجعه تا درصورت وجودنواقص آموزشي يا كمبود مدارك بلافاصله نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند كه پس از گذراندن دروس ترم آخر، بررسي ومقدمات صدور گواهينامه موقت بر اساس چك ليست به شرح ذيل كه در هر مرحله به تاييد وامضاي مسئول مربوطه مي رسد، فراهم گردد:

1- مسئول ثبت نام وضعيت ثبت نام وصحت مشخصات فرد را بررسي و تاييد مي كند.

2- امتحانات واحدصحت نمرات مندرج در كارنامه را بررسي و تاييد مي كند.

3- آموزش واحدمسائل آموزشي وكامل بودن مدارك لازم را تاييد مي كند.

4- مدير گروه رشته گذراندن كليه دروس توسط دانشجو را بر اساس سرفصل مصوب رشته بررسي وتاييد ميكند.

5- ا مور فارغ التحصيلان با توجه به بررسيهاي انجام شده وبراساس تاييديه موارد قبلي بررسي نهايي راانجام وپس از تعيين ميانگين كل وتاريخ فراغت از تحصيل نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام مي نمايد.

ب:مقدمات صدور گواهينامه موقت

1-گواهينامه موقت تنها براي يكبارصادر شده وصدور مجدد وتمديد اعتبارآن امكانپذير نخواهد بود.

2-جهت اخذ مدرك نهايي فارغ التحصيلي(دانشنامه وگواهينامه مصوب)ارائه گواهينامه موقت الزامي است.

3-فارغ التحصيلاني كه از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كرده اند جهت اخذ مدرك نهايي(دانشنامه)بايستي با واحد تسويه حساب نمايند.

4-تحويل مدارك فارغ التحصيلي(گواهينامه موقت و دانشنامه و ريزنمرات) صرفا به شخص فارغ التحصيل ودرقبال گرفتن اثرانگشت وبا ارائه كارت شناسايي معتبر و در موارد خاص وارائه به غيربا وكالت محضري امكان پذير خواهد بود.

ج : تحويل مدراك گواهينامه موقت دانشجويان مشمول با ارائه يكي از مدارك ذيل امكانپذير است:

 1) دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت وكارت معافيت دائم

  2) دارندگان كارت معافيت موقت در مدت اعتبارآن(بدون قيد غيبت اوليه)

  3) گواهي اشتغال به خدمت يا تحصيل در وزارت بهداشت،آموزش وپرورش،سازمان كشتيراني،آموزشگاه فنون هواپيمايي

  4) گواهي صادره از نيروهاي نظامي وانتظامي مبني براستخدام در نيروهاي مذكور

  5) گواهي اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نيروهاي نظامي وانتظامي بدون قيد غيبت اوليه

  6) گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع دانشگاهي بالاتر

  7) برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت درمدت اعتبار آن

  8) گواهي صادره از سازمان وظيفه عمومي يامعاونتهاي وظيفه عمومي استانهاي كشور مبني بر اينكه ذينفع حائز شرايط دريافت يكي از معافيتها يا كارت پايان خدمت مي باشد وكارت وي در حال صدور است.

  9) گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر
      

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده فراغت از تحصیل

1*الف) فتوکپی شناسنامه تمام صفحات یک سری ب) فتوکپی کارت ملی یک برگ ج) فتوكپي كارت پايان خدمت یک برگ

2* دو قطعه عکس 4*3(پشت نویسی شده شامل: نام، نام خانوادگی، نام پدر، رشته تحصیلی)

3* اصل فیش بانکی واریزی به شماره حساب (0104460446004) نزد بانک ملی؛ نام صاحب حساب: سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه زبرجد( مبلغ فیش برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی و کارشناسی200.000ريال--- کارشناسی ارشد و دکتری350.000ریال)

4* دو قطعه تمبر دولتی به ارزش 10.000ریال از بانک ملی

تذکرات:

1* داشتن اصل کارت پایان خدمت سربازی برای آقایان و اصل شناسنامه برای کلیه فارغ التحصیلان در تمامی مراحل تکمیل و تحویل پرونده به امور فارغ التحصیلان و همچنین دریافت هرگونه مدرک پایان تحصیلات الزامی مي باشد.

2* اصل دانشنامه پایان تحصیلات در قبال استرداد گواهینامه موقت تحویل خواهد شد. 

3* فارغ التحصیلان مشمول خدمت وظیفه عمومی در همان روز تحویل پرونده به نظام وظیفه معرفی میگردند.

4* بمنظور جلوگیری از اتلاف وقت فارغ التحصیلان عزیز مقتضی است جهت دریافت مدارک فراغت از تحصیل طی تماس تلفنی با امور فارغ التحصیلان و پس از حصول اطمینان از آماده تحویل بودن مدارک مراجعه نمایند. 

شماره تلفنهای تماس : 42027400-041داخلی129 , 140،مستقیم 42026785 (امور فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی جلفا)

ریزنمرات برای ترجمه :    300.000 ریال      به شماره حساب 0104460446004                  

 صدور مدرک المثنی برای بار اول:           1،500،000 ریال به شماره حساب 0104460446004

صدور مدرک المثنی برای بار دوم:          7،000،000 ریال به شماره حساب 0104460446004

صدور مدرک ناشی از تغییرات شناسنامه ای: 1،500،000 ریال به شماره حساب 0104460446004


تذكرمهم:

امورفارغ التحصيلان واحد جلفا اقدام به معرفي فارغ التحصيلان ممتاز جهت شركت بدون آزمون درمقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد مي نمايد:

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز كارشناسي پيوسته وناپيوسته جهت پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته:

نفر اول هر ورودی

دانشجوياني كه داراي دروس معادل سازي شده باشند اگر چه داراي معدل 17باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند.

دانشجوياني كه از ماده 47 آيين نامه آموزشي(نيمسال جبراني)استفاده كرده باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند

جهت اخذ دانشنامه ارائه مدراك زير الزامي است:
برای دریافت دانشنامه ارائه اصل مدرک پایه ( دانشنامه مقطع قبلی و یا اصل مدرک دیپلم یا پیش دانشگاهی ) الزامی می باشد.

اصل گواهينامه موقت صادره واحد

كارت شناسايي

ارائه اصل كارت پايان خدمت