دوشنبه 25 تير 1397 _ 03 ذو القعدة 1439
  آمار سايت
امروز : 1803
ديروز : 2095
ماه : 48781
 
  امور فارغ التحصیلان
خدیجه احمدي

تحصيلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي: تحقیقات آموزشی

سمت:  مسئول امور فارغ التحصيلان
شماره تلفن : 42026785

رضا سنبلی
تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی - مالی

شماره تماس:داخلی 140-129  – 04142025588

 امورفارغ التحصيلان واحد بين المللي جلفا از سال 1387 همزمان با فارغ التحصيي اولين گروه ازدانشجويان رشته هاي حسابداري ومكانيك خودرو رسماً تاسيس وراه اندازي شد.هم اكنون تعداد فارغ التحصيلان واحد بيش از 1700 نفر مي باشند

الف:چگونگي مراحل فارغ التحصيلي

نظر به حساسيت و اهميت صدور مدارك فارغ التحصيلي با صحت ودقت كامل در اسرع وقت، لازم است فرصت كافي براي بررسي پرونده هاي فارغ التحصيلان وجود داشته باشد لذا  دانشجويان محترم بایستی در نيمسال آخر سال تحصيلي به آموزش رشته مربوطه مراجعه تا درصورت وجودنواقص آموزشي يا كمبود مدارك بلافاصله نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند كه پس از گذراندن دروس ترم آخر، بررسي ومقدمات صدور گواهينامه موقت بر اساس چك ليست به شرح ذيل كه در هر مرحله به تاييد وامضاي مسئول مربوطه مي رسد، فراهم گردد:

1- مسئول ثبت نام وضعيت ثبت نام وصحت مشخصات فرد را بررسي و تاييد مي كند.

2- امتحانات واحدصحت نمرات مندرج در كارنامه را بررسي و تاييد مي كند.

3- آموزش واحدمسائل آموزشي وكامل بودن مدارك لازم را تاييد مي كند.

4- مدير گروه رشته گذراندن كليه دروس توسط دانشجو را بر اساس سرفصل مصوب رشته بررسي وتاييد ميكند.

5- ا مور فارغ التحصيلان با توجه به بررسيهاي انجام شده وبراساس تاييديه موارد قبلي بررسي نهايي راانجام وپس از تعيين ميانگين كل وتاريخ فراغت از تحصيل نسبت به صدور گواهينامه موقت اقدام مي نمايد.

ب:مقدمات صدور گواهينامه موقت

1-گواهينامه موقت تنها براي يكبارصادر شده وصدور مجدد وتمديد اعتبارآن امكانپذير نخواهد بود.

2-جهت اخذ مدرك نهايي فارغ التحصيلي(دانشنامه وگواهينامه مصوب)ارائه گواهينامه موقت الزامي است.(مدت اعتبارگواهينامه موقت شش ماه است.)

3-فارغ التحصيلاني كه از وام صندوق رفاه دانشجويي استفاده كرده اند جهت اخذ مدرك نهايي(دانشنامه)بايستي با واحد تسويه حساب نمايند.

4-تحويل مدارك فارغ التحصيلي(گواهينامه موقت،مدرك نهايي،ريزنمرات)صرفا به شخص فارغ التحصيل ودرقبال گرفتن اثرانگشت وبا ارائه كارت شناسايي معتبر و در موارد خاص وارائه به غيربا وكالت محضري امكان پذير خواهد بود.

ج : تحويل مدراك(گواهينامه موقت،دانشنامه)دانشجويان مشمول با ارائه يكي از مدارك ذيل امكانپذير است:

 1) دارندگان كارت پايان خدمت دوره ضرورت وكارت معافيت دائم

  2) دارندگان كارت معافيت موقت در مدت اعتبارآن(بدون قيد غيبت اوليه)

  3) گواهي اشتغال به خدمت يا تحصيل در وزارت بهداشت،آموزش وپرورش،سازمان كشتيراني،آموزشگاه فنون هواپيمايي

  4) گواهي صادره از نيروهاي نظامي وانتظامي مبني براستخدام در نيروهاي مذكور

  5) گواهي اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نيروهاي نظامي وانتظامي بدون قيد غيبت اوليه

  6) گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع دانشگاهي بالاتر

  7) برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت درمدت اعتبار آن

  8) گواهي صادره از سازمان وظيفه عمومي يامعاونتهاي وظيفه عمومي استانهاي كشور مبني بر اينكه ذينفع حائز شرايط دريافت يكي از معافيتها يا كارت پايان خدمت مي باشد وكارت وي در حال صدور است.

  9) گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس كارت معافيت تحصيلي معتبر
      

د:مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ التحصيل به منظور صدور مدرك فارغ التحصيلي

1-فتوكپي شناسنامه(1برگ)درصورت داشتن توضيحات فتوكپي صفحه توضيحات به ميزان فوق الذكر- فتوكپي كارت ملي(1 برگ)

2-فتوكپي كارت پايان خدمت 1برگ، فارغ التحصيلان مشمول در همان روز تحويل پرونده به اداره نظام وظيفه معرفي مي گردند.(بديهي است اين قبيل افراد قبل از اتمام مهلت شش ماهه جهت ا نجام تسويه حساب به واحد مراجعه نمايند.)

3-دو قطعه عكس4*3 پشت نويسي شده شامل نام،نام خانوادگي،رشته ومقطع تحصيلي

4-اصل مدرك پايه وتاييديه آن(ديپلم نظام قديم ويادوره پيش دانشگاهي براي دانشجويان مقطع كارداني ناپیوسته  وكارشناسي پيوسته،ديپلم نظام جديد براي دانشجويان مقطع كارداني پيوسته،مدرك كارداني(پيوسته وناپيوسته)براي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته ومدرک کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ، ضمنا براي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته وکارشناسی ارشد  ارائه ريزنمرات تاييد شده مدرك پايه الزامي ميباشد.

5-كارت دانشجويي

6-ارائه دو فقره تمبر به ارزش 10.000ريال از بانك ملي

7-واريز فيش به مبلغ 70.000ريال براي دانشجويان مقطع كارداني پيوسته وناپيوسته،ومبلغ 150000ريال براي دانشجويان كارشناسي پيوسته وناپيوسته و مبلغ 170.000ریال برای دانشجویان کارشناسی ارشد (پیوسته و ناپیوسته ) به شماره حساب0104460446004 بانك ملي ايران بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

تذكرمهم:

امورفارغ التحصيلان واحد جلفا اقدام به معرفي فارغ التحصيلان ممتاز جهت شركت بدون آزمون درمقطع كارشناسي وكارشناسي ارشد مي نمايد:

ضوابط تعيين فارغ التحصيلان ممتاز كارشناسي پيوسته وناپيوسته جهت پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته:

معدل كل حداقل 17داشته باشند.

دانشجوياني كه داراي دروس معادل سازي شده باشند اگر چه داراي معدل 17باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند.

دانشجوياني كه از ماده 47 آيين نامه آموزشي(نيمسال جبراني)استفاده كرده باشند مشمول اين آيين نامه نمي شوند

جهت اخذ مدرك نهايي ارائه مدراك زير الزامي است:

اصل گواهينامه موقت صادره واحد

كارت شناسايي

ارائه كارت پايان خدمت(دانشجويان مشمول طبق شرايط 9گانه تحويل مدارك اقدام نمايند.)