جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
اوقات شرعی 
 
  مسئول پژوهش
میرحمید حجازی کوه کمری

تحصيلات: فوق ليسانس ( دانشجوی دکتری )

رشته تحصيلي: مدیریت دولتی

 سمت: مدیر خدمات پژوهشی

research@iauj.ac.ir

شماره تماس : داخلی 112- 04142027400

طرح هاي تحقيقاتي 

طرح هاي پژوهشي درون دانشگاهي به گروهي از طرحهاي پژوهشي اطلاق ميگردد كه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه ارائه و اجرا مي شود و بودجه آن از محل بودجه پژوهشي واحد تامين مي گردد. اجراي اين طرحها بر اساس ضوابط موجود و در چند قالب مشخص با در نظر گرفتن رویکرد موضوع انجام مي پذيرد .

جهت تصویب و انجام یک طرح پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بين المللي جلفا، ضروری است محقق پس از دانلود فرم صفر و تکمیل آن بهمراه درخواست كتبي به حوزه پژوهش و فناوري واحد تحویل نماید. فرم صفر پس از بررسی در شورای پژوهشی به شوراي پژوهشي منطقه 13 جهت داوري ارسال  و در صورت تصویب، قرارداد منعقد خواهد شد.

فايل آيين نامه ها و فرم هاي مرتبط با طرح هاي پژوهشي

1:آيين نامه طرح هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي   

2:آيين نامه متمم طرح هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي   

3:بخشنامه فرم قراداد و خلاصه وضعيت طرح پژوهشي   

4:جدول تعهدات مجري بر اساس رويكرد و بودجه طرح هاي پژوهشي   

5:فرم پيشنهاد طرح پژوهشي (فرم شماره صفر)   

6:فرم قراداد طرح پژوهشي   

7:فرم تعهد جهت تكراري نبودن طرح پژوهشي   

8:فرم شناسنامه طرح پژوهشي   

9:فرم خلاصه وضعيت طرح پژوهشي   

10:فرم گزارش دوره اي طرح پژوهشي    

11:دستورالعمل نحوه تهيه گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي   

12:نمونه فرم هاي پشت و روي جلد مربوط به گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي    

13:دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوري پروپوزال طرح هاي پژوهشي

فايل آيين نامه ها و فرم هاي مرتبط با مقالات

1:بخشنامه شيوه نامه تشويق مقاله هاي علمي 

2:متمم بخشنامه تشويق مقاله هاي علمي   

3:فرم تعهد مقاله    

فايل آيين نامه ها و فرم هاي مرتبط با شرکت در همایش ها و کنفرانس ها