جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
اوقات شرعی 
 
  امور پایان نامه

شبنم ایمانی شاه آباد

تحصيلات: فوق ليسانس ( دانشجوی دکتری صنایع غذایی)

رشته تحصيلي: صنایع غذاییدانشجوی گرامی لطفا بدقت موارد ذیل را در خصوص مسائل مربوط به امور پایان نامه مطالعه نمایید

با توجه به تماس های مکرر دانشجویان با شماره تماس های دانشگاه و اشغال بودن خطوط لطفا سوالات و مشکلات  مربوط به پایاننامه را از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید.
 
بدیهی است به هیچ عنوان به پیامک یا تماس با تلفن همراه کارشناسان پاسخ داده نخواهد شد

در پیام رسان تلگرام به کانال امورپایان نامه بپیوندید تا از اخرین اطلاعات  و اخبار این حوزه مطلع شوید

لینک پیوستن به کانال:
iaujtheses@
https://telegram.me/iaujtheses
research@iauj.ac.ir

شماره تماس : داخلی 118- 04142027400


1- تکمیل فرم ب 
2- تکمیل فرم مجوز صحافی و اخذ امضا از اساتید راهنما  و داوران
3 - مراجعه به امور پایان نامه با به همراه داشتن فرم مجوز صحافی و اخذ فرم صورت جلسه دفاع.
4- تکمیل فرم تعهد اصالت پایان نامه با امضای دانشجو
5- صحافی پایان نامه دقیقا مطابق با دستورالعمل نگارش
6- تکمیل فرم تحویل پایان نامه و تحویل پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور (امضای اساتید در فرم مبنی بر دریافت یک نسخه از پایان نامه)
7- مراجعه به امور پایان نامه جهت تحویل دو نسخه از پایان نامه به همراه سه نسخه سی دی هرکدام حاوی فایل pdf و word 
8- مراجعه به اموزش جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل
1- تکمیل فرم ب 
2- تکمیل فرم مجوز صحافی و اخذ امضا از اساتید راهنما  و داوران
3 - مراجعه به امور پایان نامه با به همراه داشتن فرم مجوز صحافی و اخذ فرم صورت جلسه دفاع.
4- تکمیل فرم تعهد اصالت پایان نامه با امضای دانشجو
5- صحافی پایان نامه دقیقا مطابق با دستورالعمل نگارش
6- تکمیل فرم تحویل پایان نامه و تحویل پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور (امضای اساتید در فرم مبنی بر دریافت یک نسخه از پایان نامه)
7- مراجعه به امور پایان نامه جهت تحویل دو نسخه از پایان نامه به همراه سه نسخه سی دی هرکدام حاوی فایل pdf و word 
8- مراجعه به اموزش جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل
1- تکمیل فرم ب 
2- تکمیل فرم مجوز صحافی و اخذ امضا از اساتید راهنما  و داوران
3 - مراجعه به امور پایان نامه با به همراه داشتن فرم مجوز صحافی و اخذ فرم صورت جلسه دفاع.
4- تکمیل فرم تعهد اصالت پایان نامه با امضای دانشجو
5- صحافی پایان نامه دقیقا مطابق با دستورالعمل نگارش
6- تکمیل فرم تحویل پایان نامه و تحویل پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور (امضای اساتید در فرم مبنی بر دریافت یک نسخه از پایان نامه)
7- مراجعه به امور پایان نامه جهت تحویل دو نسخه از پایان نامه به همراه سه نسخه سی دی هرکدام حاوی فایل pdf و word 
8- مراجعه به اموزش جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل
1- تکمیل فرم ب 
2- تکمیل فرم مجوز صحافی و اخذ امضا از اساتید راهنما  و داوران
3 - مراجعه به امور پایان نامه با به همراه داشتن فرم مجوز صحافی و اخذ فرم صورت جلسه دفاع.
4- تکمیل فرم تعهد اصالت پایان نامه با امضای دانشجو
5- صحافی پایان نامه دقیقا مطابق با دستورالعمل نگارش
6- تکمیل فرم تحویل پایان نامه و تحویل پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور (امضای اساتید در فرم مبنی بر دریافت یک نسخه از پایان نامه)
7- مراجعه به امور پایان نامه جهت تحویل دو نسخه از پایان نامه به همراه سه نسخه سی دی هرکدام حاوی فایل pdf و word 
8- مراجعه به اموزش جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل

توجه

---- کلیه مراحل پایان نامه از ثبت موضوع تا روز دفاع از طریق سامانه پورتال پایان نامه انجام میگردد و دانشجو موظف است فقط از طریق سامانه مذکور اقدام  و پیگیری نماید.

بدیهی است  به پروپوزال های دستی هیچ گونه پاسخی داده نخواهد شد. 

---- دانشجو موظف است تقاضانامه همکاری ،حکم کارگزینی،تصویر کارت ملی ، تصویر شناسنامه و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه اساتیدی را که در لیست اساتید وجود ندارد را به مسئول امور پایان نامه ها جهت درج در سامانه  از طریق ایمیل research@iauj.ac.ir ارسال نماید.

---- دانشجو موظف است قبل از دفاع پایان نامه ی خود ، حداقل در 3 جلسه دفاع شرکت نماید.        

---- فرم شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد را باید به امضای استاد داور و نماینده پژوهش جلسه دفاعیه مربوط برساند.

پیشنهادها :

پیشنهاد می شود دانشجویانی که تمایل  به ارائه مقاله دارند(2 نمره از 20نمره) ، در مدت زمان پایان نامه نویسی ( مدت شش ماه ) با نظر استاد راهنما  نسبت به مقاله نویسی اقدام نماید تا در زمان دفاع از پایان نامه ،نمره ی مقاله نیز به مجموع نمره یپایان نامه اضافه گردیده و نمره نهایی محاسبه وثبت شود.(2نمره مقاله-18 نمره پایان نامه).

توجه:
مقاله باید مستخرج از پایان نامه دانشجو باشد. به تایید استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه رسیده باشد و جهت ارزیابی به امور پژوهش دانشگاه تحویل داده شود.


تبصره :دانشجویان پسرکه از نظر وضعیت نظام وظیفه مشمول می باشند می بایست به مدت زمان ارائه مقاله دقت نمایند.
 ----------------------------

فرم های مورد نیاز در روز دفاع
دانشجو می بایست فرم های زیر را در روز دفاع به همراه داشته باشد
1- فرم الف
2- گزارش پیشینه پژوهش (ایران داک)
3- پرینت پروپوزال با امضای استاد راهنما (قابل دریافت از پورتال)
4- فرم شرکت در جلسات دفاع پایان نامه 5- فرم تعیین ارزش مقاله (درصورتی که دانشجو مقالع مستخرج از پایان نامه داشته باشد)
توجه: کلیه فرم ها می بایست بصورت دقیق تکمیل شده و به امضای اشخاص تعیین شده در فرم رسیده باشند
اقدامات لازم بعد از دفاع
1- تکمیل فرم ب
 2- تکمیل فرم مجوز صحافی و اخذ امضا از اساتید راهنما و داوران
3 - مراجعه به امور پایان نامه با به همراه داشتن فرم مجوز صحافی و اخذ فرم صورت جلسه دفاع.
4- تکمیل فرم تعهد اصالت پایان نامه با امضای دانشجو
5- صحافی پایان نامه دقیقا مطابق با دستورالعمل نگارش
6- تکمیل فرم تحویل پایان نامه و تحویل پایان نامه به استاد راهنما و استاد مشاور (امضای اساتید در فرم مبنی بر دریافت یک نسخه از پایان نامه)
7- مراجعه به امور پایان نامه جهت تحویل دو نسخه از پایان نامه به همراه سه نسخه سی دی هرکدام حاوی فایل pdf و word 
8- مراجعه به اموزش جهت انجام مراحل فراغت از تحصیل