جمعه 27 فروردين 1400 _ 03 رمضان 1442
اوقات شرعی 
 
  دفتر ارتباط با صنعت
حسین خضرلوی اقدم

تحصيلات: فوق ليسانس (دانشجوی دکتری )

رشته تحصيلي:علوم کامپیوتر

 سمت: مسئول دفتر ارتباط با صنعت

research@iauj.ac.ir

شماره تماس : داخلی 17 - 04142025588

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه وظيفه مديريت ارتباط علمي دانشگاه و جامعه را از طريق ايجاد ارتباط مستمر و موثر پژوهشگران و دانشجويان با مديران صنايع و محيط هاي صنعتي عهده دار است.

اين دفتر با چشم انداز كمك به توسعه صنعتي كشور با بهره‌گيري از نتايج علمي – كاربردي تحقيقات و با ماموريت ساماندهي، تسهيل و بسط ارتباطات حوزه‌هاي مختلف دانشگاه با صنايع كشور و تقويت انگيزه محققين دانشگاه در ارائه پژوهشهاي كاربردي به منظور توسعه صنعت در راستاي نيازهاي كشور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي جلفا راه اندازي گرديد.

فعالیت های دفتر ارتباط با صنعت:

1. معرفي به ادارات و سازمانها

2. كارآموزي

3. برگزاري بازديدهاي عملي

4. تفاهم نامه هاي آموزشي – تحقيقاتي

5. طرح های پژوهشی برون دانشگاهی

 
خلاصه مقررات آموزشي كارآموزي

درترم تابستان کلیه واحدهاي اخذ شده (واحددرسی+ واحد کارآموزي  ) حداکثر 6 واحد و براي دانشجویان درشرف فارغ التحصیلی 7 واحد می باشد.

در ترم هاي عادي دانشجویان می توانند به غیر از دو واحد کارآموزي 14 واحد اخذ نمایند و در صورتیکه میانگین نمرات آنها در گروه فنی و مهندسی بیش از 16 و در سایر گروه ها بیشتر از 17 باشد بغیر از کارآموزي می توانند 16 واحد اخذ نمایند.  (براي دانشجویان درشرف فارغ التحصیلی و ترم آخر 24 واحد می باشد.)

حداقل واحد گذرانده شده براي اخذ واحد کارآموزي:

در مقطع کارشناسی : براي رشته هاي با دو دوره کارآموزي می باشند حداقل 80 واحد(کارآموزي1 (و حداقل 100 واحد )کارآموزي2 (می باشد.

براي رشته هایی که داراي یک دوره کارآموزي می باشند حداقل 100 واحد درسی می باشد .

درمقطع کارشناسی ناپیوسته: 60 واحد می باشد.

در مقطع کاردانی : براي رشته هاي داراي دو دوره کارآموزي ، کارآموزي 1 پس از 40 تا 50 واحد و کارآموزي 2 در نیم سال آخر گذرانده شود .براي رشته هاي داراي یک دوره کارآموزي ، حداقل 50 واحد و با نظرگروه واحد کارآموزي گذرانده شود .

فایل های قابل دانلود از این بخش 

دانشجوی گرامی پس از مطالعه دقیق آئین نامه و مراحل انجام فرآیند کارآموزی نسبت به دانلود فرمها اقدام نمائید.


2:فرم الف (جدید)