پنجشنبه 3 بهمن 1398 _ 27 جمادى الأولى 1441
  آمار سايت
مهمان : 530
امروز :
ديروز :
ماه :
 
  برچسب شده با دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی واحد جلفا
مطالب/ کلاس جبرانی درس اصول حسابداری استاد خانم اباذری                            
      بدینوسیله برنامه کلاس های جبرانی درس اصول حسابداری استاد خانم اباذری بشرح ذیل به حضور دانشجویان مربوطه اعلام می گردد
درس اصول حسابداری- تاریخ برگزاری : جمعه 27 اردیبهشت از ساعت : 16:30 الی 19:45

چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398
مطالب/ برنامه کلاس های جبرانی درس حسابداری مالیاتی استاد خانم ناهید صالحی                            
      بدینوسیله برنامه کلاس های جبرانی درس حسابداری مالیاتی استاد خانم ناهید صالحی در تاریخ 1398/02/24از ساعت :15.45تا 17.15 برگزار خواهد شد.
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
مطالب/ برنامه کلاس های جبرانی دروس کلیات حقوق و کلام 2 استاد ابدالی                            
      بدینوسیله به اطلاع می رساند برنامه کلاس های جبرانی دروس کلیات حقوق و کلام 2 استاد ابدالی به ترتیب از ساعت 15:45 الی 17:15 و 17:30 الی 19 روز پنج شنبه مورخه 26 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
مطالب/ برنامه کلاس های جبرانی استاد حنیف نژاد                            
      بدینوسیله به اطلاع می رساند برنامه کلاس های جبرانی استاد حنیف نژاد طبق ترتیب برنامه هفتگی در روز 5 شنبه 26اردیبهشت ماه از ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد.
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
مطالب/ برنامه کلاس های جبرانی استاد قنبر زاده از گروه برق                            
      بدینوسیله برنامه کلاس های جبرانی استاد قنبر زاده از گروه برق بشرح جدول در ادامه مطلب به حضور دانشجویان مربوطه اعلام می گردد
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
مطالب/ کلاس های جبرانی استاد خانم داستاه از گروه امور تربیت                            
      بدینوسیله برنامه کلاس های جبرانی استاد خانم داستاه از گروه امور تربیت بدنی بشرح ذیل به حضور دانشجویان مربوطه اعلام می گردد
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
مطالب/ کلاس های جبرانی استاد بیسلم از گروه امور گمرکی                            
      بدینوسیله برنامه کلاس های جبرانی استاد بیسلم از گروه امور گمرکی بشرح جدول در ادامه مطلب به حضور دانشجویان مربوطه اعلام می گردد
سه شنبه 24 ارديبهشت 1398
مطالب/ کلاسهای جبرانی استاد جبرئیل مرزی علمداری از گروه مدیریت                            
      بدینوسیله کلاسهای جبرانی استاد جبرئیل مرزی علمداریاز گروه مدیریت بشرح جدول به حضور دانشجویان مربوطه اعلام می گردد.
دوشنبه 23 ارديبهشت 1398
مطالب/ برنامه کلاس های جبرانی استاد دکتر گل محمدپور از گروه مدیریت                            
      بدینوسیله برنامه کلاس های جبرانی استاد دکتر گل محمدپور از گروه مدیریت بشرح جدول در ادامه مطلب به حضور دانشجویان مربوطه اعلام می گردد
شنبه 21 ارديبهشت 1398
مطالب/ کلاس های جبرانی استاد احمدپور از گروه مدیریت                            
      بدینوسیله برنامه کلاس های جبرانی استاد احمدپور از گروه مدیریت بشرح جدول ذیل به حضور دانشجویان مربوطه اعلام می گردد
جمعه 20 ارديبهشت 1398