سه شنبه 1 مهر 1399 _ 04 صفر 1442
  برچسب شده با دیدار با فرماندار
مطالب/ دیدار رئیس واحد بین المللی جلفا با فرماندار                            
      رئیس واحد بین المللی جلفا به همراه هیئت رئیسه این واحد دانشگاهی با فرماندار شهرستان جلفا دیدار و گفت و گو کرد.
شنبه 23 تير 1397