شنبه 18 مرداد 1399 _ 17 ذو الحجة 1441
  آمار سايت
مهمان : 2160
امروز :
ديروز :
ماه :
 
  برچسب شده با تسویه
مطالب/ قابل توجه دانشجویان محترم در شرف فارغ التحصیلی از 23الی 27بهمن ماه تسویه فارغ التحصیلی داده نخواهد شد                            
      دانشجویان محترم در شرف فارغ التحصیلی یا انصراف توجه فرمایند بنا به اعلام معاونت آموزشی و دانشجویی فرهنگی بدلیل شروع فرایند حذف و اضافه انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی از 23لغایت 27 بهمن ماه تسویه فارغ التحصیلی ارائه نخواهد شد.دانشجویان بایستبی بعداز27 بهمن ماه فقط در روز های یک شنبه و سه شنبه هر هفته جهت تسویه به دانشگاه مراجعه فرمایند.
جمعه 22 بهمن 1395
مطالب/ قابل توجه دانشجویان محترم (بدلیل شروع امتحانات پایان ترم تسویه فارغ التحصیلی از 8 دی ماه لغایت 2 بهمن ماه داده نخواهد شد)                            
      دانشجویان محترم در شرف فارغ التحصیلی یا انصراف توجه فرمایند بنا به اعلام معاونت آموزشی و دانشجویی فرهنگی بدلیل شروع امتحانات پایان ترم تسویه فارغ التحصیلی از 8 دی ماه لغایت 2 بهمن ارائه نخواهد شد.دانشجویان بایستبی بعداز 2 بهمن فقط در روز های یک شنبه و سه شنبه هر هفته جهت تسویه به دانشگاه مراجعه فرمایند.
چهارشنبه 8 دي 1395
مطالب/ قابل توجه دانشجویان محترم در شرف فارغ التحصیلی از 20 شهریور الی 15مهرماه تسویه فارغ التحصیلی داده نخواهد شد)                            
      دانشجویان محترم در شرف فارغ التحصیلی یا انصراف توجه فرمایند بنا به اعلام معاونت آموزشی و دانشجویی فرهنگی بدلیل شروع انتخاب واحد نیمسال اول 96-95 و ثبت نام ورودی های جدیداز 20 شهریور الی 15مهرماه تسویه فارغ التحصیلی ارائه نخواهد شد.دانشجویان بایستبی بعداز15 مهرماه فقط در روز های یک شنبه و سه شنبه هر هفته جهت تسویه به دانشگاه مراجعه فرمایند.
شنبه 20 شهريور 1395
مطالب/ قابل توجه دانشجویان ارجمند در شرف فارغ التحصیلی                            
      بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که در شرف فارغ التحصیلی هستند می رساند تسویه فارغ التحصیلی فقط تا تاریخ 15 اسفندماه انجام خواهد شد به درخواستهای بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
چهارشنبه 5 اسفند 1394
مطالب/ دانشجويان محترم تا اطلاع ثانوي جهت تسويه فارغ التحصيلي مراجعه نفرمايند                            
      بدينوسيله به اطلاع دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي مي رساند بنا به اعلام معاونت دانشجويي تا اطلاع ثانوي جهت تسويه فارغ التحصيلي به دانشگاه مراجعه نفرمايند.
دوشنبه 30 شهريور 1394