پنجشنبه 6 تير 1398 _ 24 شوال 1440
  آمار سايت
مهمان : 696
امروز : 96
ديروز : 1220
ماه : 8234
 
  برچسب شده با كلاس جبرانی
مطالب/ كلاسهاي جبراني استادان مهندس اكبر آذر نژاد، روح اله اسماعيل پور ، پرويز مرادي و خانم عاليه غمخواري ، خانم ايران اباذري                            
      بدينوسيله برنامه كلاسهاي جبراني استادان مهندس اكبر آذر نژاد، روح اله اسماعيل پور ، پرويز مرادي و خانم عاليه غمخواري و خانم ايران اباذري به شرح ذيل بحضور دانشجويان عزيز اعلام مي گردد:
دوشنبه 11 آبان 1394
مطالب/ برنامه جبراني استادان خانم عفت صفائي و مهندس اكبر آذر نژاد                            
      بدينوسيله برنامه كلاسهاي جبراني استاد خانم عفت صفائي مهندس اكبر آذر نژاد به شرح ذيل بحضور دانشجويان عزيز اعلام مي گردد:
شنبه 9 آبان 1394
مطالب/ برنامه كلاسهاي جبراني استاد جواد حق نواز                            
      بدينوسيله برنامه كلاسهاي جبراني استاد جواد حق نواز به شرح ذيل بحضور دانشجويان عزيز اعلام مي گردد:
شنبه 9 آبان 1394
مطالب/ برنامه كلاسهاي جبراني استادان خانم ها زينب اصغري – هانيه جاهدي و مرضيه دشتي                            
      بدينوسيله برنامه كلاسهاي جبراني استادان خانم ها زينب اصغري – هانيه جاهدي و مرضيه دشتي به شرح ذيل بحضور دانشجويان عزيز اعلام مي گردد:
چهارشنبه 6 آبان 1394
مطالب/ كلاسهاي جبراني استادان :اكبر آذرنژاد – داود احمدپور                            
      بدينوسيله برنامه كلاسهاي جبراني استادان داود احمدپور و اكبر آذرنژاد به شرح ذيل بحضور دانشجويان عزيز اعلام مي گردد:
يکشنبه 3 آبان 1394
مطالب/ قابل توجه دانشجويان محترم استاد خانم دكتر فدايي (تعطيلي كلاسهاي درس معماري جهان اسلام در 26مهرماه )                            
      بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند كلاسهاي آموزشيدرس معماري جهان اسلام استاد خانم فدايي در روزيكشنبه 26 مهرماه تشكيل نخواهد شد كلاس جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد.
شنبه 25 مهر 1394
مطالب/ قابل توجه دانشجويان محترم استاد بابك جراحي (تعطيلي كلاسهاي روز سه شنبه 21 مهرماه)                            
      دينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند كلاسهاي آموزشي استاد بابك جراحي در روزسه شنبه 21 مهرماه تشكيل نخواهد شد كلاس جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد.
دوشنبه 20 مهر 1394
مطالب/ قابل توجه دانشجويان محترم استاد ملانژاد(برگزاري كلاس جبراني در شنبه 18 مهرماه)                            
      بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم استاد ملانژاد مي رساند كلاسهاي جبراني در روز شنبه 18 مهرماه براي دروس ساختمان داده ، مبتني بروب، سيستم عامل به شرح ذيل برگزار خواهد شد
چهارشنبه 15 مهر 1394
مطالب/ قابل توجه دانشجويان ارشد مكانيك (تعطيلي كلاسهاي استاد بلغند )                            
     
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم ارشد مكانيك مي رساند كلاسهاي آموزشي استاد بلغند در روز جمعه 17 مهرماه تشكيل نخواهد شد كلاس جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد

چهارشنبه 15 مهر 1394
مطالب/ كلاسهاي آموزشي استاد فرين در هفته جاري تشكيل نخواهد شد.                            
      بدينوسيله به اطلاع مي رساند كلاسهاي آموزشي استاد فرين در هفته جاري تشكيل نخواهد شد كلاس جبراني متعاقبا اعلام خواهد شد.
چهارشنبه 15 مهر 1394